Το συστηματικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που εκπονείται για κάθε κτίριο ξεχωριστά βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία μας και είναι δοκιμασμένο και αποδεδειγμένο σε πολλούς πελάτες μας.

Με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στοχεύουμε στην βέλτιστη αναλογία προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης.

Μεριμνά μας είναι η εξοικονόμηση σε κάθε στάδιο. Λιγότερο προσωπικό,επισκεύες και ανταλλακτικά εξασφαλίζουν στους πελάτες μας χαμηλότερους λογαριασμούς.

Παρέχουμε συνολική προσέγγιση στη διαχείρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων με αξιοπιστία και μέγιστη απόδοση.

Επόμενα βήματα

  • Καθορισμός Αντικειμένου Υπηρεσιών-Συνεργασίας από την Επιχείρηση
  • Επίσκεψη των Εγκαταστάσεων από Έμπειρο Μηχανικό σε υπηρεσίες Συντήρησης και Οργάνωσης της CFMS
  • Μελέτη Συντήρησης και Λειτουργίας
  • Υπολογισμός Οικονομικών Στοιχείων και Παρουσίαση Προτεινόμενης Οικονομοτεχνικής Μελέτης
  • Καθορισμός Χρονοδιαγράμματος
  • Υπογραφή Σύμβασης μετά από επιλογή μέρους ή του συνόλου της προτεινόμενης προσέγγισης
  • Κινητοποίηση της Τεχνικής ομάδας της CFMS
  • Έναρξη Εργασιών με Τεχνικό Έλεγχο και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης