Εξασφαλίζουμε για εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών της επιχείρησής σας αναλώσιμα ( Υλικά κουζίνας -Υλικά υγιεινής -Είδη ατομικής υγιεινής, Είδη καθαρισμού Χαρτικά) έχοντας άμεση απόκριση και μειωμένο κόστος λόγο της ποσότητας των αναλωσίμων που διαθέτουμε .

Καταγράφονται ανάγκες του προσωπικού.
Σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη επιλέγονται αναλώσιμα και    συσκευές.
Γίνονται ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις των προϊόντων