λιμενικο

 • Υ/Σ, Μέση Τάση, Χαμηλή Τάση, Πίνακες Διανομής
 • —UPS, Η/Ζ, Φωτισμός, Ψύξη, Θέρμανση
 • —Κλιματισμός, Αερισμός, Εξαερισμός
 • —Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση CO2 & FM200, Πυρ. Φωλιές
 • —Πυροσβεστήρες, Sprinklers
 • —BMS
 • —Δίκτυα Ύδρευσης & Αποχέτευσης
 • —CCTV, Συστήματα Συναγερμού

rehau

 • Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Χαμηλή Τάση, Πίνακες Διανομής
 • UPS, Φωτισμός, Ψύξη, Θέρμανση, Λέβητες Θέρμανσης
 • Κλιματισμός, Αερισμός, Εξαερισμός
 • Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση CO2 & FM200, Πυρ. Φωλιές
 • Πυροσβεστήρες
 • BMS
 • Δίκτυα Ύδρευσης & Αποχέτευσης

royal-canin

 • —Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
 • —Χαμηλή Τάση, Πίνακες Διανομής,
 • —UPS, Φωτισμός, Ψύξη, Κλιματισμός,  Αερισμός, Εξαερισμός, Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση
 • —Πυροσβεστήρες, Δίκτυα Ύδρευσης & Αποχέτευσης
 • —CCTV, Συστήματα Συναγερμού
 • —Υπηρεσίες ημερήσιου καθαρισμού
 • —Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων

hermes

 • —Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
 • —Χαμηλή Τάση, Πίνακες Διανομής
 • —UPS, Φωτισμός, Ψύξη, Κλιματισμός,  Αερισμός, Εξαερισμός, Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση
 • —Πυροσβεστήρες, Δίκτυα Ύδρευσης & Αποχέτευσης
 • —CCTV, Συστήματα Συναγερμού
 • —Υπηρεσίες ημερήσιου καθαρισμού
 • —Υπηρεσίες καθαρισμού ρολών – υαλοπινάκων

Υπηρεσίες Φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων 

national-bank
Υπηρεσίες Φύλαξης καταστημάτων

tui
Υπηρεσίες Φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων 
ΑΒ Βασιλόπουλος

 • Τεχνική συντήρηση (δομικές – υδραυλικές -ηλεκτρολογικές – σιδηρουργικές εργασίες )
 • Ανακαινίσεις