Η Εταιρία Calypso Facility Management Services ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011. Η Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας Calypso Security Services ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2012. Και οι δύο εταιρίες διαθέτουν όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμό, λογισμικό κλπ.), καθώς και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Απασχολούν στις εγκαταστάσεις τους στην Αθήνα προσωπικό 20 ατόμων (εκ των οποίων 3 μηχανικοί).