Κτιριακές  εγκαταστάσεις (Αυτοματισμοί, Ισχυρά και ασθενή ρεύματα, Κλιματισμός – Θέρμανση – Ψύξη, Ύδρευση – Αποχέτευση, Δομικά – Κτηριακές εγκαταστάσεις) σε όλο το φάσμα τους (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση)  .