1. Εντομοκτονίες
    2. Μυοκτονίες
    3. Προστασία από τα πουλιά
    4. Καταπολέμηση σαράκι του ξύλου
    5. Καταπολέμηση τερμιτών
    6. Ατοξικές απεντομώσεις έργων τέχνης και ειδών από χαρτί, ξύλο , ύφασμα και δέρμα