Οργανώστε την επιχείρησή σας

 1. Μεθοδική ανάλυση καταγραφή και αποτύπωση των απαιτήσεων.
 2. Παραμετροποίηση εφαρμογών στις απαιτήσεις της επιχείρησης.
 3. Σχεδίαση, εγκατάσταση και υποστήριξη, ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών ( Δίκτυα LAN και WAN, Μηχανήματα , Προγράμματα).
 4. Εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και καταστημάτων. (Εκτυπωτικά - Φωτοαντιγραφικά, Fax, Τηλεφωνικά κέντρα).
 5. Δημιουργία επιπέδων πρόσβασης χρηστών.
 6. Λεπτομερής εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.
 7. Διαχείριση βάσεων δεδομένων
 8. Διαχείριση Windows Domain
 9. Διαχείριση Mail Servers
 10. Διαχείριση Backup Servers
 11. Διαχείριση IP τηλεφωνίας βασισμένη σε εξοπλισμό CISCO.