Αρχικός καθαρισμός

  • Καθημερινός καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών χώρων
  • Καθαρισμός μοκετών, επίπλων
  • Η/Υ κ.α. Καθαρισμός χώρων στάθμευσης και ραμπών
  • Καθαρισμός υαλοπινάκων

Αρχικοί καθαρισμοί κτιρίων

  • Εργοταξιακοί καθαρισμοί
  • Καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Καθαρισμοί υαλοπινάκων
  • Βιολογικοί καθαρισμοί
  • Καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων