• Υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφάλειας από εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας,
  • Τμήμα Επανδρωμένων Υπηρεσιών για την φύλαξη ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, βιομηχανικών χώρων, εμπορικών κέντρων, μαζικών εκδηλώσεων αθλητικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.