Επιτυχία μας:

Η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας με ταυτόχρονο ελεγχο του κόστους και εφαρμογή εξοικονόμησης πόρων.
Σας παρέχουμε ασφάλεια με 24ωρη διαθεσιμότητα.

Ελαχιστοποιήστε την απασχόληση στελεχών της επιχείρησης σας σε θέματα λειτουργίας εγκαταστάσεων και διασφαλίστε τη μέγιστη συνολική απόδοση, επιμηκύνοντας και τον κύκλο ζωής.
Συνεχή βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας σε μακροχρόνια βάση και Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου, 24ωρη υποστήριξη

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη – Διαχείριση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Πράσινο

Πράσινο

Διαμόρφωση και συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πρασίνου

Καθαρισμοί

Καθαρισμοί

Νέες μέθοδοι και χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας

Υποστηριζόμενοι τομείς
 • Πολυκαταστήματα
 • Τράπεζες
 • Βιομηχανίες
 • Κτίρια Γραφείων
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Νοσοκομεία
 • Οικιστικά Συγκροτήματα
Προσφερόμενες Υπηρεσίες
 • Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία κάθε είδους Η/Μ εξοπλισμού
 • Αποκατάσταση Βλαβών σε 24ωρη βάση συμπεριλαμβανομένων των αργιών
 • Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων και λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έλεγχος δομικών στοιχείων του κτιρίου
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Υπηρεσίες Πρασίνου
 • Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας
 • Υπηρεσίες Μηχανογράφησης

Τελευταία Νέα